Axenda - OcioIr a esta sección

IV Concurso de cortador profesional de Xamón. 15 de agosto 2017
Data: 15 de agosto de 2017

Entra neste enlace e consulta as bases do Concurso.

 

BASES do Concurso de Cortadores

Folla de inscrición IV Concurso de Cortadores de xamón 15 de agosto de 2017

 

15 de agosto 2017

 

51 Aniversario Festa – Feira do Xamón de A Cañiza

Bases

IV CONCURSO DE CORTADORES DE XAMÓN DE A CAÑIZA

 

O concurso rexerase dacordo ás seguintes BASES:

 

1.- O concurso está aberto a todos os cortadores profesionais do sector que desexen participar.

 

2.- A preinscrición será gratuíta e non levará a achega dunha fianza .

 

3.- Os interesados poderán enviar o seu curriculum xunto coa inscrición (segundo modelo adxunto) que tamén se poderá descargar na web do Concello de A Cañiza www.caniza.org

 

4.- A responsabilidade da selección definitiva será do Concello de A Cañiza, quen determinará os concursantes, baseándose no seu curriculum e na súa traxectoria profesional.

 

 5.- Cada un dos participantes dispoñerá dun Xamón de A Cañiza, marca “Flor de A Cañiza” .Todas as pezas terán un peso similar.

 

 6.- Os concursantes irán provistos da indumentaria e os útiles necesarios para o corte do xamón (necesariamente coitelos para realizar o corte). A organización proporcionará  un mandil a cada participante, que deberá levar posto durante todo o concurso así como jamonero para corte.

 

7.- O xurado puntuará sobre 10 cada un dos aspectos seguintes:

1.         Limpeza da peza e do posto de corte durante todo o proceso.

2.         Estilo e presentación do cortador.

3.         Rectitud no corte.

4.         Grosor dos liscos e presentación xeral do xamón.

5.         Corte de tres racións de presentación do xamón de cada unha dos seus partes: maza, babilla e punta.

6.         Rapidez do traballo.

7.         Cantidade de pratos obtidos.

8.         Rendemento da peza

9.         Ración de 100 gramos. 

 

8.- O xurado estará composto por 5 membros, relacionados co sector do xamón. Quedando exento de participación no concurso calquera membro do xurado ou persoa relacionada directamente con algún participante.

 

 9.- O concurso celebrarase no emprazamento de celebración da 51ª Edición dá Festa-Feira do Xamón de A Cañiza ( Carballeira do Cacharado, en pleno centro urbano) o próximo 15 de agosto de 2017 ás 11:30 horas debéndose presentar os concursantes en mencionado lugar ás 10.30 horas.

 

 10.- Aos participantes seleccionados en concepto de desprazamentos abonaráselles a cantidade de 35 €, sempre e cando acrediten esta circunstancia. Os participantes con domicilio en A Cañiza non terán dereito a cobrar desprazamento.

 

 11.-A selección dos participantes no IV Concurso de Cortadores  realizarase o día 1 de agosto de 2017; o comité organizador poñerase en contacto telefónico os días seguintes.

 

 12.- Premios: o fallo do xurado será inapelable.

·         1º PREMIO: Trofeo Xamón e premio en metálico de 500,00€

·         2º PREMIO: Trofeo Xamón e premio en metálico de 300,00 €

·         3º premio: Trofeo Xamón e premio en metálico de 200,00€

·         Premio: “Prato creativo” 200,00€ en metálico e trofeo.

 Resto  de participantes: diploma acreditativo e peza conmemorativa do 51 aniversario da Feira

 13.- Os participantes polo mero feito de participar, aceptan integramente as condicións das presentes bases.

 

 14.- A limpeza e hixiene que presente o cortador deben ser fundamentais, tanto a limpeza en xeral  como  a limpeza da cortiza, mofo e graxas rancias que presenta o xamón.

 

 15.- O estilo do cortador é unha puntuación subxectiva que valorará o xurado segundo as sensacións que transmita o cortador (colocación, posicionamento, manexo de útiles, manipulación do xamón…)

 

 16.- O grosor e tamaño dos liscos determinará a presentación de todo o xamón, onde a utilización de pinzas ou non, puntuarase por igual.

 

 17.- O xamón será prateado na súa totalidade nos pratos proporcionados pola organización, (reservándose o xurado a potestade de non admitir aqueles pratos que non considere aptos). 

 

18.- O xurado valorará a rectitud no corte do xamón nas súas diferentes etapas.

 

19.- A rapidez no traballo será medida en tempo, onde a duración máxima será de 2 horas, sendo o tempo límite para non quedar totalmente descualificado.

Dará comezo cando todos os xamóns estean sobre a mesa e o presidente do xurado comuníqueo.

 20.- O rendemento da peza puntuarase respecto ao peso do xamón menos o desperdicio e será o tanto por cento quen determine máximo rendemento, máxima puntuación. Tamén se puntuará o número de pratos obtidos, onde non se contabilizará aqueles que determine o xurado, por touciño rancio, mofo, falta de xamón, etc.

 

21.- O cortador deberá presentar unha ración de 100 gramos sen utilización de báscula algunha, que será pesada, diante do público, no momento de ser presentada polo cortador.

 

22.- Durante o concurso os participantes non poderán ser axudados por persoa algunha.

 

23.-O concurso  non se fará responsable dos accidentes que se puidesen ocasionar e ocasionarse os participantes durante o concurso (cortes, caídas, etc), podendo quedar descualificado o concursante que sufrise un corte.

 

24.-A posición da mesa será asignada por orde alfabética.

 

25.- A organización ten dúas facultades:

I.          Suspender o concurso por forzas maiores, falta de luz, perigo público, etc.

II.         Resérvase o dereito para poder declarar o concurso deserto

 

Ademais dos puntos expostos anteriormente:

I.          Os participantes confeccionarán un prato presentación creativo, a libre elección, onde poden expresar libremente o que queren dicir co xamón, para o cal poderán levar os materiais necesarios, a condición de que a presentación non requira preparación culinaria.

II.         Os participantes quedarán a disposición do xurado respecto ao mesmo, por se  estes pedísenlle unha interpretación do prato.

III.       A puntuación destes pratos non será avaliada para a puntuación final do  concurso senón que terá un premio especial “Prato Creativo”, valorándose a utilización fundamentalmente de Xamón.

 

 

compartir

axenda