Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Comisións

 

Dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO, PERSOAL E ASUNTOS VARIOS

Integrada por 7 membros, dos cales 3 corresponden ao Grupo Municipal do PS de G-PSOE, 1 ao GRUPO MIXTO e 3 ao Grupo Municipal do PP,  respectándose a previsión de proporcionalidade do artigo 20.1 c) in fine da LRBRL.

 

.- LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA

.- VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

.- RUBÉN MUIÑOS MARTÍNEZ

.- JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ VÁZQUEZ

.- MIGUEL DOMÍNGUEZ ALFONSO

.- PILAR VICENTE IGLESIAS

.- ISMAEL  GIRÁLDEZ LAGE

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS 

Integrada por 7 membros, dos cales 3 corresponden ao Grupo Municipal do PS de G-PSOE, 1 ao GRUPO MIXTO e 3 ao Grupo Municipal do PP,  respectándose a previsión de proporcionalidade do artigo 20.1 c) in fine da LRBRL.       

.

- LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA

.- VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

.- RUBÉN MUIÑOS MARTÍNEZ

.- JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ VÁZQUEZ

.- ANA MARÍA CERVIÑO ALVAREZ

.- ANA BELÉN ALEJANDRO ALVAREZ

.- CARLOS RINCÓN MORAÑA

compartir