Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Concellerías

 

 

As eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019 deron como resultado 6 concelleiros ao Partido Popular, 6 concelleiros ao Partido Socialista Obrero Español e 1 concelleiro ao Grupo Mixto.


Delegacións

Concelleiros do Equipo de Goberno (PSOE e GRUPO MIXTO)

 

LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA,  Alcalde – Presidente. Considerando a intención de acadar maior axilidade, eficacia e eficiencia no exercicio das competencias atribuidas a mellorar a xestión municipal, Resolve delegar nos concelleiros que se citan a continuación o exercicio das seguintes competencias xenéricas por áreas de goberno, de impulso, xestión e dirección pero SEN FACULTADE RESOLUTORIA, así como encomendarlles a atención específica e representación nas parroquias que asimesmo se fan constar:

 

D. RUBÉN MUIÑOS MARTÍNEZ Concellería delegada de Cultura, Educación e Patrimonio e para a parroquia de Oroso e o Couto.

 

Dª. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Concellería delegada de Servizos Municipais, Persoal e Medio Ambiente e para as parroquias de Achas de Valeixe.

 

Dª VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Concellería delegada Política Social, Igualdade e Saúde e para a parroquia de Franqueira e Parada (Montaña).

 

D. MIGUEL ANXO GÓMEZ ANTÓN. Concellería delegada de Deporte,Turismo e Medio Rural e para a parroquia de Parada e Luneda.

 

Dª PAULA BACELAR FERNÁNDEZ. Concellería delegada de Facenda, Urbanismo e Mobilidade e para a parroquia de A Cañiza

 

D. JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ  VÁZQUEZ.  Concellería delegada de Innovación e Identidade. 2º Teniente de Alcalde

 

Concelleiros da Oposición (PARTIDO POPULAR)

D. MIGUEL ADOLFO DOMÍNGUEZ ALFONSO

Dª. ANA MARÍA CERVIÑO ALVAREZ

D. CARLOS RINCON MORAÑA

Dª. ANA BELÉN ALEJANDRO ALVAREZ

D. ISMAEL GIRÁLDEZ LAGE

Dª. PILAR VICENTE IGLESIAS

 

 

 

compartir