Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Guía de comunicación: enderezos e teléfonos de interese

 

 

O Concello de A Cañiza facilítalle o directorio de enderezos e teléfonos que poden ser do seu interese.

 

Directorio

               Área de Urbanismo

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª  andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001
Fax: 986 651190

            Alcaldía

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª  andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001
Fax: 986 651190 . e-mail: alcaldia@caniza.org

 

Atención ao cidadán – Rexistro – Información - Certificacións

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª  andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001 Fax: 986 651190. E-mail. info@caniza.org

Horario: de Luns a venres: de 9:30 a 13:30 horas
Sábados: de 9:30 a 13:30 horas
 

Biblioteca Pública de A Cañiza 

Edificio Multiusos de A Cañiza
Rúa Progreso, nº 21  - 2ª planta
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.:  986 663 069

Horario: de Luns a venres: de 9:00 a 14:30 horas e de 16:30 a 20:00 horas
Sábados: de 9:30 a 13:30 horas


Casa da Cultura de A Cañiza  ( Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) )

Rúa Progreso, s/n
Tel.: 986 652132
Horario: de luns a venres: de 9:00 a 20:00 horas
Sábados: de 9:00 a 22:00 horas


Escola Infantil Municipal de 4 Unidades de 0 a 3 anos

Rúa Vilanova, s/n
Tel.: 986 652 324
Horario: de luns a venres: de 9:00 a 20:00 horas
Sábados: de 9:00 a 22:00 horas


Centro Social de Día de A Cañiza

Praza de Oriente
Tel.: 986 652183
Horario: todos os días de 10:00 a 21:00 horas

Cultura e Educación

Casa de Cultura de A Cañiza
Rúa Progreso , s/n – 1º Andar
Tel.: 986 652132
Horario: luns a venres de 16:00 a 22:00 horas

Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)

Bibilioteca Pública Municipal – Edificio Multiusos.
Rúa Progreso, nº 21 – 2ª planta
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 663 069

Servicio Social de Atención Primaria

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – Baixo
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 652435
Fax: 986 651190


Servicio de Normalización Lingüística

Casa de Cultura de A Cañiza
Rúa Progreso, s/n – 1º andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 652132
Fax: 986 651190
Horario: luns a venres de 16:00 a 22:00 horas


Oficina de información turística municipal
Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986651001
Fax: 986 651190. E-mail: info@caniza.org

 

Padrón Municipal de Habitantes
Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986651001
Fax: 986 651190


Piscina Municipal Climatizada y gimnasio
Rúa Progreso, s/n. – Instalación complexo Casa de Cultura e Piscina Climatizada
Tel.: 986 652 328
Horario: de luns a venres de 9:00 a 11:00 e de 16:00 a 22:30 horas
Sábados:  de 17:00 a 21:00 horas


Policía Municipal 
Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – Baixo
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 639 334 900
Fax: 986 651190


Outros teléfonos de interese

Oficina Correos e Telégrafos
Rúa Progreso, 95
Tel.: 986 651 169

Centro de Saúde de A Cañiza
Rúa Vilanova, 28.
Tel.: 986 651 376
Citas: 986 652 285

Centro Médico de Valeixe
Antigas Escolas – Miñoteira – planta baixa
Tel.986 655002

Cuartel da Garda Civil
Uceira-Oroso.
Tel.: 986 651 002

Xulgado de Paz
Rúa Progreso, 51, baixo
Tel. 886 120 872

Parada de Taxis
Rúa Vilanova,8.:
Tel. 986 651 214

Farmacias
Farmacia Carreiro Fernández. Rúa Progreso, 58. Tel.: 986 651 044
Farmacia Sonia Mera Rancaño: Rúa Oriente, 3 Baixo.Tel.: 986 651 068
Farmacia Laureano García Fernández. Miñoteira, s/n – Valeixe. Tel.: 986 654 194

Centro Comarcal  “A Paradanta”
Rúa Silleda, s/n.
Tel.: 986 663 329

CAISS ( Centro de Asesoramento  e Información da Seguridade Social)
Edificio Plaza de Abastos.
Tel.: 986 651 510

Oficina ORAL
Rúa Progreso, 51.
Tel. 986 65 10 65

Oficina Extensión Agraria
Rúa Progreso, 51. 
Tel. 986 65 11 20

INEM ( Oficina de A Cañiza )
Rúa Otero Pedraio, nº 10, baixo
Tel 986 65 14 12

Notaría ( A Cañiza )
Rúa Briabí, nº 12 Baixo
Tel. 986 65 10 15

Residencia 3ª Idade  Nosa Señora do Rosario
Fundación San Rosendo   ( Sobreiro – Valeixe)
986 654 170

Residencia - Geriátrico Santa Teresa de A Cañiza
Fundación San Rosendo ( rúa Castelao, 11 – A Cañiza)
986 182 918


Centros de ensinanza:

CPI “A Cañiza” ( Centro Público Integrado )
Rúa Carballo do Marco.
Tel. 986 65 11 73

Centro ESO “A   Cañiza”
Rúa Carballo do Marco.
Tel. 986 65 24 70

Centro Ensinanza Infantil e Primaria “Valeixe”
Touzosas – Valeixe. 
Tel. 986 65 41 09

IES “A Cañiza” ( Instituto Ensinanza Secundaria )
Uceira – A Cañiza.  
Tel. 986 65 13 47

 

compartir