Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Organigrama

Estrutura da organización interna das dependencias da Administración municipal:

 

Organigrama

Alcaldía

·        Gabinete da Alcaldía

·        Comunicación

 

Grupos políticos

·        Grupo de goberno ( Partido Popular )

·        Grupos políticos: PP  e PSOE

 

Administración xeral e réxime interior

Secretaría xeral

·        Asistencia a plenos

·        Xunta de goberno

·        Rexistro e certificacións

·        Información

·        Documentación e arquivo

·        Asesoría xurídica

·        Estatística

·        Padrón municipal  

                                        

·        Relacións veciñais

 

Xestión de persoal

·        Administración de persoal laboral

·        Administración de persoal funcionario


Lingua galega

Parque móbil

Servizos económicos

·        Intervención

·        Tesouraría

 

Área de Urbanismo

Dirección da área de Urbanismo:

·        Servizo de licenzas e disciplina urbanística

o   Licenzas de obras

o   Licenzas de aperturas

·        Servizo de planeamento e xestión urbanística.

o   Planeamento

o   Patrimonio

 

Parques e xardíns

Contratación, servicios comunitarios e medio ambiente

·        Atención ao consumidor


Circulación e seguridade cidadá

·        Tramitación de denuncias e recursos

·        Policía local


Social

·        Servizos sociais de atención primaria

·        Gardería Municipal de A Cañiza

 

Educación e mocidade

 

·        Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX): tramitación do carné xove)

 

·        Biblioteca Pública de A Cañiza ( pertence a rede de bibliotecas de Galicia e conta co programa    Internet nas bibliotecas de acceso gratuíto)

 

·        Axencia Municipal de Lectura de Valeixe ( tamén pertence a rede de bibliotecas de Galicia e conta           co programa Internet nas bibliotecas de acceso gratuíto)

 

 


Centros socioculturais

 

·        Casa da Cultura de A Cañiza

·        Centro social de Día de A Cañiza

·        Centro social de Achas ( Cotosobreiro)

·        Centro social do Couto (Corredoira)

·        Centro Social de Oroso (O Pateiro)

·        Centro Social de Petan (Aldeíña)

·        Centro Social Antiguas Escolas da Miñoteira ( Valeixe)

·        Teleclube de Franqueira

·        Teleclube de Folgoso (Parada)

·        Centro Social de Parada (Mercado)

·        Teleclube  e Centro Social de Luneda (Luneda)


Cultura

Festas

Deportes
 

compartir