ParroquiasIr a esta sección

Parroquia de O Couto

Linda esta parroquia co Concello de Crecente, cunha distancia ao Municipio de 7 km. Na actualidade rolda os 550 habitantes. Está bañada polo río Ribadil e os seus montes principais son Rega Lapide (511 m.), Pedra Aguda (509 m.) e Crego (476 m.).

No lugar de Noceifas pódese admirar unha ponte romana que vén ser un vivo presente da arte de outrora. Nesta barriada tamén se haxa a capela en honor á Virxe do Carmen.

Chámase Couto en lingua do País por razón de que antiguamente era por si só Coto Redondo con Xustiza Ordinaria que lle mandaba no contencioso

 

 PARROQUIA DO COUTO:

Linda esta parroquia co Concello de Crecente, cunha distancia ao Municipio de 7 km. Na actualidade rolda os 550 habitantes. Está bañada polo río Ribadil e os seus montes principais son Rega Lapide (511 m.), Pedra Aguda (509 m.) e Crego (476 m.).

No lugar de Noceifas pódese admirar unha ponte romana que vén ser un vivo presente da arte de outrora. Nesta barriada tamén se haxa a capela en honor á Virxe do Carmen.

Os veciños celebran cada ano a festividad do seu Patrón, San Bartolomé, en agosto e a Virxe do Carmen o 16 de xullo. A parroquia conta cunha preciosa edificación que fai as veces de centro cultural no lugar de Xunqueiras, próxima ao campo de fútbol do Couto e á Igrexa Parroquial. Os montes vecinales están distribuídos en tres comunidades: CMV de Santabaia, CMV de Xunqueiras e CMV de Noceifas.No libro Historia Civil e Eclesiástica da Cidade de Tuy e a súa Obispado (1852. Francisco Avila e a Cueva) recóllese a seguinte descrición da parroquia por aquel entón:


Chamar Couto en lingua do País por razón de que antiguamente era por si só Coto Redondo con Xustiza Ordinaria que lle mandaba no contencioso: é anejo de Villar desde 25 de xuño de 1.799 en que coa matriz foron desmembradas de Valeije, quedando desde entón o Couto erigido en anejo de Villar.

Venera por patrono tutelar ao Apóstolo San Bartolomé que celebran a súa festa a 24 de agosto.

A súa poboación consiste en 170 veciños que corresponden actualmente polo contencioso á Xustiza da Cañiza e polo político e gobernativo á de Crecente.

 O valor dos seus diezmos vai incluído co da Matriz. O cura párroco é posto e pago polo Abad de Villar e non ten casa rectoral nin iglesario, nin renda algunha a fábrica da Igrexa. Dista de Tuy 5 leguas e media.

compartir