ServiciosIr a esta sección

Servicios económicos

Intervención. Fiscalización, orzamentos e contabilidade , Tesouraría,

INTERVENCIÓN, FISCALIZACIÓN, ORZAMENTOS E CONTABILIDADE
Casa do Concello
Oficias municipais – rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A CAÑIZA
Tel.: 986 651 000 – 986 651 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.


As funcións da Intervención municipal son:

  • O control e fiscalización interna da xestión económica – financeira e orzamentaria.
  • A contabilidade.

 

TESOURARÍA
Casa do Concello
Oficias municipais – rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A CAÑIZA
Tel.: 986 651 000 – 986 651 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.


A función da Tesouraría comprende o manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade Local, de conformidade co establecido polas disposicións legais vixentes.

compartir

Formulario de solicitud de reparación de alumbrado público
Abrir el formulario

Piscina municipal climatizada de A Cañiza

Escuela Infantil Municipal de A Cañiza (0-3 años)