ServiciosIr a esta sección

Servizos socioculturales

Aula de Teatro Municipal, Axencia de Lectura de Valeixe., Centro Cultural de Miñoteira. Biblioteca Municipal da Cañiza, Edificio Multiusos, Centros Socioculturais., Inventario de centros e direccións, Coral Polifónica da Cañiza, Relación de Asociacións con domicilio social na Cañiza, Programación cultural

compartir

Formulario de solicitud de reparación de alumbrado público
Abrir el formulario

Piscina municipal climatizada de A Cañiza

Escuela Infantil Municipal de A Cañiza (0-3 años)