ServizosIr a esta sección

Tráfico e seguridade

Ordenación da circulación, sinalización, aparcamento.

No departamento de Tráfico proxéctase a ordenación da circulación na cidade, mediante o establecemento e mantemento da sinalización horizontal e vertical e do control do aparcamento de superficie, entre outras.

compartir

Formulario de solicitude de reparación de alumeado público
Abrir o formulario

Piscina municipal climatizada da Cañiza

Escola Infantil Municipal da Cañiza (0-3 anos)