Taboleiro de anuncios

ler máis 23 de xullo de 2021
ANUNCIO: PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN A POXA, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA Á ADXUDICACIÓN DE 76 NICHOS DA FASE DO ANO 2018
ler máis 15 de xullo de 2021
ANUNCIO: Puntuación e Actas do proceso selectivo para a contratación de socorristas para a anualidade 2021
ler máis 15 de xullo de 2021
ANUNCIO: Puntuación e Actas do proceso selectivo para a contratación de peon forestal para a anualidade 2021
ler máis 29 de xuño de 2021
ANUNCIO Bases para o procedemento de contratación de 2 prazas de persoal laboral para ocupar o posto de Peon forestal

Procedemento iniciado mediante Resolución de Alcaldía, con cargo á subvención concedida segundo a Orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as Bases que regulan as axudas de subvencións para o fomento do emprego no Medio Rural ( APROL RURAL) e se procede a súa convocatoria para o ano 2021.

ler máis 29 de xuño de 2021
ANUNCIO: Proceso de contratación de DOUS SOCORRISTAS. Bases

Proceso de selección de 2 postos de socorristas, en base á concesión da subvención para a contratación temporal de traballadores desempregados en colaboración coas entidades locais, ano 2021, a través da Normativa para o Fomento do Emprego e Mellora da Empregabilidade no ámbito e colaboración coas entidades locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio 2021

ler máis 29 de xuño de 2021
ANUNCIO: Procedemento de formación dunha BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR para o Servizo de Atención ao Fogar

Por Resolución de Alcaldía anúnciase o inicio do procedemento de formación dunha BOLSA DE EMPREGO de Auxiliar para o Servizo de Atención ao Fogar do Concello da Cañiza.

Os interesados poderán consultar e solicitar as Bases específicas aprobadas a tal efecto para este procedemento e solicitar o Anexo I das mesmas que está aprobado para actuar como instancia ou modelo de solicitude de participación e o anexo II correspondente, nas oficinas da Casa Consistorial do Concello da Cañiza e na páxina Web oficial do  Concello (www.caniza.org)

O prazo para a recollida das solicitudes e documentación relacionada nas bases é de DEZ DÍAS NATURAIS a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios da Casa Consistorial e na páxina WEB oficial do Concello da Cañiza.

ler máis 17 de xuño de 2021
ANUNCIO: Publicación puntuacións provisionais dos aspirantes dentro do Procedemento de selección da Brigada Municipal de Incendios 2021
ler máis 14 de xuño de 2021
ANUNCIO. Listaxe definitivo de admitidos e excluidos no proceso de selección de persoal da Brigada Municipal de Incendios 2021
ler máis 07 de xuño de 2021
ANUNCIO: Listaxe provisional de admitid@s e excluid@s no proceso de selección da Brigada de Incendios Forestais 2021
ler máis 27 de maio de 2021
ANUNCIO: subvención por importe de 6.950,64 euros, para “RESTAURACION E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DA FONTE DOS DOUS CANOS. A CAÑIZA”
181 artículos - página 1 de 191 2 3 4 5 »
axenda