Trámites


  Anexos Ordenanza Reguladora do Exercicio de Actividades de Apertura de Establecementos e Relación de determinadas Obras Previas no Concello de A Cañiza

  Augas e saneamento

  Autorización para realizar trámites a nome doutra persoa

  Instancia xeral
  Instancia xeral (218 KB)

  Obras e Urbanismo

  Ocupación de vía pública

  Oficina Municipal de Información ao Consumidor

  Padrón Municipal

  Permisos para festas

  Procedementos Servicios Sociais

  Punto Limpo ( Medio Ambiente )

  Queixas e suxestión
  Queixas e suxestións (336 KB)

  Registro Municipal de Asociacións

  Solicitude de vados
Formulario de solicitude de reparación de alumeado público
Abrir o formulario
axenda