Concellería delegada de Innovación e Identidade. 2º Teniente de Alcalde