ANUNCIO bolsa de emprego: para cubrir praza do servizo de Auxiliar de Axuda no Fogar (SAF)

Emprego

PROCEDEMENTO DE BOLSA DE EMPREGO SERVIZO DE AUXILIAR DE AXUDA AO FOGAR ANO 2023

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de Auxiliar de Axuda ao Fogar, para o Servizo de S.A.F, para o ano 2023, dependente da Área de Servizos Sociais Municipal do Concello.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días HABILES ( do 19 de outubro ata o 2 de novembro inclusive), contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través da dirección electrónica: http://caniza. sedelectronica.es/board.

Enlace ao anuncio do BOP nº 201 do 18 de outubro de 2023: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/10/18/2023063734

Asinado dixitalmente polo Alcalde, Luis antonio Gómez Piña.

 

BOPPO 201 do 18 de outubro de 2023