Procedemento de selección da BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, ANO 2024. Prazo aberto do 10 de xuño ao 14 de xuño de 2024

Medio Ambiente

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL
Persoal, oposicións

Por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a contratación dunha Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios, composta por un Xefe de Brigada, un Peón Conductor de Brigada e tres Peóns de Brigada, ANO 2024.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ( do 10 ao 14 de xuño ambos días inclusives )

As bases e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través da dirección electrónica:

http://caniza.sedelectronica.es/board

 

Procedemento de selección da BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, ANO 2024. Prazo aberto do 10 de xuño ao 14 de xuño de 2024