Anunciamos un novo "Programa de Apoio a Mulleres" no ambito rural e urbano

Data
to
Location
A Cañiza
Organiser
Financiado polo Servizo de Emprego Estatal e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade con Fondos Europeos
Formación

DIRIXIDO a:

 • Mulleres desempregadas inscritas como demandantes de emprego en municipios de 5.000 habitantes con necesidades de cualificación ou recualificación formativa ou profesional.
 • Mulleres de calquera idade, non cualificada.
 • Mulleres cualificadas: certificado profesionalidade, ESO, título de formación profesional de grado medio ou superior ou titulación universitaria e que non traballaran no último ano no ámbito dos estudos da formación realizada.

 

Data límite para inscribirse: 12 de febreiro de 2024. Preme neste enlace para acceder ao FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 BOLSA DE ASISTENCIA:

Cada muller recibirá un incentivo de 400 €uros por participar no programa

ACCIÓNS A DESENVOLVER:

 • Prospección de empresas no seu ámbito xeográfico e prospección de ofertas laboráis.
 • Acceso ao boletín de ofertas de emprego especializado no programa de mulleres urbanas e rurais.
 • Diagnóstico de empregabilidade para identificar habilidades, competencias, formación e experiencia, realizando unha entrevista previa presencial ou telemática.
 • Deseño dun itinerario persoalizado de inserción e sinatura de acordo persoal de compromiso de participación no programa.
 • Seguemento e acompañamento no itinerario persoalizado, no relacionados coa mellora da empregabilidade, así como os de inicio á incorporación laboral.

FORMACIÓN TRANSVERSAL.

 • Alfabetización informática: informática e internet
 • Formación en competencias persoais para o emprego.

FORMACIÓN VERDE:

 • Ecoturismo
 • Agricultura ecolóxica
 • Teleasistencia
 • Teletraballo: traballo eficaz dende o fogar

FORMACIÓN DIXITAL:

 • Competencias dixitáis básicas
 • Técnicas administrativas
 • Cómo crear a túa propia tenda virtual
 • Desenvolvemento web desde cero
 • Xestión de contidos dixitais.

FORMACIÓN SANITARIA:

 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes.

COMPROMISOS DAS USUARIAS:

Asistir ás sesións de orientación, participar nos obradoiros e actividades formativas e realizar cuestionarios de avaliación tras cada acción na que participan.