2019 - 2023 - Luis Antonio Gomez Piña

Grupo político
PSOE de Galicia
Mandato
2019 - 2023
Data de inicio
Data de fin
Denominación / Cargo
Alcalde – Presidente