2019 - 2023 - María José Rodríguez González

Grupo político
PSOE de Galicia
Mandato
2019 - 2023
Data de inicio
Data de fin
Denominación / Cargo
Concellería delegada de Servizos Municipais, Persoal e Medio Ambiente e para as parroquias de Achas de Valeixe.