Intervención, fiscalización, orzamentos e contabilidade

As funcións da Intervención municipal son:

  • O control e fiscalización interna da xestión económica – financeira e orzamentaria.
  • A contabilidade.
Horario

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

Número de teléfono
986 651 000
986 651 001
Dirección

Casa do Concello
Oficias municipais – rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España