Rexistro Xeral

Neste departamento dáselles entrada aos documentos que teñen como destinatario o Concello e saída aos oficios, notificacións, ordes, comunicacións, certificacións, expedientes ou resolucións que expida ou emanen da Corporación, autoridades ou funcionarios. Garántese a constancia de entrada ou saída mediante o correspondente asento de todo escrito, comunicación ou oficio que sexa presentado ou se reciba nesta oficina.

A persoa que presente documento no Rexistro poderá solicitar unha copia selada do documento que presente, que deberá achegala o interesado.

Dirección

Rúa Oriente, nº 11 – 1ª andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España