Secretaría xeral

Ao secretario/a xeral correspóndelle a función de fe pública e asesoramento legal preceptivo.

Horario

Horario: de Luns a venres: de 9:30 a 13:30 horas

Número de teléfono
986 651000
986 651001
986 651503
Fax
986 651190
Dirección

Rúa Oriente, nº 11 – 1ª andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España