O Couto

Puente medieval sobre el rio Ribadil en Noceifas parroquia de O Couto

Linda esta parroquia co Concello de Crecente, cunha distancia ao Municipio de 7 km. Na actualidade rolda os 550 habitantes. Está bañada polo río Ribadil e os seus montes principais son Rega Lapide (511 m.), Pedra Aguda (509 m.) e Crego (476 m.).

No lugar de Noceifas pódese admirar unha ponte medieval que vén ser un vivo presente da arte de outrora. Nesta barriada tamén se atopa a capela en honor á Virxe do Carmen.

Os veciños celebran cada ano a festividade do seu Patrón, San Bartolomé, en agosto e a Virxe do Carmen o 16 de xullo. A parroquia conta cunha preciosa edificación que fai as veces de centro cultural no lugar de Xunqueiras, próxima ao campo de fútbol do Couto e á Igrexa Parroquial. Os montes veciñais están distribuídos en tres comunidades: CMV de Santabaia, CMV de Xunqueiras e CMV de Noceifas.

No libro Historia Civil e Eclesiástica da Cidade de Tuy e a súa Obispado (1852. Francisco Avila e a Cueva) recóllese a seguinte descrición da parroquia por aquel entón:

«...Chamar Couto en lingua do País por razón de que antiguamente era por si só Coto Redondo con Xustiza Ordinaria que lle mandaba no contencioso: é anejo de Villar desde 25 de xuño de 1.799 en que coa matriz foron desmembradas de Valeije, quedando desde entón o Couto erigido en anejo de Villar.

Venera por patrono tutelar ao Apóstolo San Bartolomé que celebran a súa festa a 24 de agosto.

A súa poboación consiste en 170 veciños que corresponden actualmente polo contencioso á Xustiza da Cañiza e polo político e gobernativo á de Crecente.

 O valor dos seus diezmos vai incluído co da Matriz. O cura párroco é posto e pago polo Abad de Villar e non ten casa rectoral nin iglesario, nin renda algunha a fábrica da Igrexa. Dista de Tuy 5 leguas e media...»

Parroquias