A Eira de Deva

No século XVIII, o territorio estaba baixo o dominio da Casa dos Sarmientos, Condes de Cervellón e das Machadas e señores do val de Petán e Deva

Localización
Petán

Etnográfico