Ponte de Noceifas

Aínda que a cultura popular atribúelle unha orixe medieval, mesmo romano, o máis probable é que dáche do século XVIII. Ten un só arco, do tipo coñecido como lombo de mula, ao que posteriormente se lle engadiron tres aliviadoiros para compensar as crecidas do río e aproveitar a auga para outros usos como algún muíño ou a rega de leiras próximas. Permite o paso sobre o río Ribadil e podería formar parte dun antigo roteiro de arrieiros. Cuberto por un espeso bosque de galería, a ponte forma un conxunto moi relaxante e frondoso.

Localización
Couto

Cultural