Concellería delegada de Servizos Municipais, Persoal e Medio Ambiente e para as parroquias de Achas de Valeixe.