El Alcalde anuncia la adquisición del edificio y de los terrenos de la «Antigua Cámara Agraria» de A Miñoteira- Valeixe

  • La compra se oficializó esta mañana, ante la Notaria de A Caniza con la intervención y firma del Alcalde Luis Piña y de la Jefa de Servicio de Administración y Gestión Patrimonial de la Xunta de Galicia Eva Lorenzo, asistiendo también la Secretaria del Ayuntamiento Inés Montero.
     
  • Esta propiedad será incorporada a la relación de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento por un importe de 59.331,40 €uros que el Ayuntamiento abonará a la Xunta de Galicia  en 9 plazos de 4.944,28€ anuales más intereses.
     
  • Previamente a esta firma, el Ayuntamiento transfirió el pasado 8 de mayo, a la Xunta de Galicia, la cantidad de 14.832,85€ en concepto de fianza. Condición requerida por la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Xunta para poder proceder a la adquisición del inmueble y de los terrenos de los que era titular la Comunidad Autónoma.

 

No Pleno do pasado 30 de marzo acordouse esta adquisición

O Concello da Cañiza aprobou no Pleno celebrado o pasado 30 de marzo a adquisición da “antiga Cámara Agraria da Miñoteira – Valeixe”, despois de terse tramitado un expediente iniciado pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, chegando a un acordo de valoración aconómico de 59.331,40 €.

Este inmoble senlleiro da parroquia de Valeixe foi desafectado pola Xunta de Galicia en 2003, mediante o Decreto 346/2003 do 24 de xullo, cedéndose a título gratuito o uso ao Concello por un período de 10 anos. Con posterioridade iniciáronse os trámites de adquisición.

O Alcalde Luis Piña manifestou esta mañá a súa satisfacción despois de asinar o documento de escritura pública “ xa que a Antigua Cámara da Irmandade sempre foi e pretende continuar sendo un punto de encontro para todos os veciños da parroquia. Un lugar onde ademáis se concentran e desenvolven case todos os actos principais de Valeixe, xa sexan cursos de formación, festas ou xuntanzas populares”.  “Por todo isto é de grande valor poder incorporar este inmoble ao Patrimonio de todos os cañicenses”.

Ademáis “para poder desenvolver calquera tipo de actuación neste entorno, o Concello obrigatoriamente ten que ser o titular da edificación e dos seus terreos. Esta adquisición permitirá executar nun futuro as obras da nova AREA DE LECER que contará cunha zona de paseo, de xogos e de descanso, mellorando integralmente este espazo público”.

“Unha importante actuación para a que o Concello xa está buscando financiación”.