Tesouraría

A función da Tesouraría comprende o manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade Local, de conformidade co establecido polas disposicións legais vixentes.

Horario

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

Número de teléfono
986 651 000
986 651 001
Dirección

Casa do Concello
Oficias municipais – rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España