2019 - 2023 - Paula Bacelar Dominguez

Grupo político
PSOE de Galicia
Mandato
2019 - 2023
Fecha de inicio
Fecha de fin
Designación / Cargo
Concellería delegada de Facenda, Urbanismo e Mobilidade e para a parroquia de A Cañiza