NovasIr a esta sección

Convocatoria de subvencións para actividades culturais e deportivas 2017
Data de publicación: 30 de novembro de 2017

O Concello de A Cañiza abre o prazo de presentación de solicitudes para a concesión de subvencións destinadas ao fomento de actividades culturais e deportivas promovidas por persoas físicas ou xurídicas do Municipio de A Cañiza ( Pontevedra).

 

Os posibles interesados poden presentar as súas solicitudes nas oficinas xerais do Concello sempre e cando cumplan cos requisitos establecidos.


Para poder solicitar a subvención debe achegarse a seguinte documentación:

1) Instancia solicitando subvención
2) Copia estatutos rexistrados pola Xunta de Galicia
3) Copia do CIF da asociación
4) Copia do DNI do Presidente da asociación
5) Memoria de actividades
6) Orzamento anual de gastos
7) Facturas orixinais por un importe superior á subvención solicitada
8) Certificado de financiamento previsto para anualidad / declaración
9) Certificado secretario dos cargos actualizada
10) Certificado estar corrente coa Seguridade Social e Axencia Tributaria 
11) Declaración xurada de recibir outras axudas para esta mesma finalidade
12) Certificado da conta bancaria

 

compartir

axenda