NovasIr a esta sección

TRAMITE PARA A APROBACION DA ORDENANZA DA NOVA FEIRA DA CAÑIZA
Data de publicación: 29 de outubro de 2020

con carácter previo á elaboración da Ordenanza, se sustancia unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, 

EDICTO DE SOMETIMIENTO A TRÁMITE DE PUBLICACIÓN PREVIA

Este Concello pretende aprobar a Ordenanza municipal reguladora do comercio ambulante neste municipio, conforme o Decreto 13/2010 , de 17 de decembro , do Comercio Interior de Galicia Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con rango regulamentario, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas - LPACAP-, con carácter previo á elaboración da Ordenanza, se sustancia unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, 

compartir

axenda